top of page

afscheid voorzitter

Na enkele jaren het voorzitterschap op me te hebben genomen van Kerk en Vluchteling is het tijd om het stokje over te dragen.

 

Als voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken ontmoette ik K&V minstens eenmaal per jaar om verantwoording af te leggen van de activiteiten.Na enkele jaren het voorzitterschap op me te hebben genomen van Kerk en
Vluchteling is het tijd om het stokje over te dragen.

 

Als voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken ontmoette ik K&V minstens eenmaal per jaar om verantwoording af te leggen van de activiteiten. Tot de vluchtelingencrisis van 2015 bestonden die voornamelijk uit het beheren en verstrekken van gelden uit het noodfonds, bestemd voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Maar de wereld veranderde in 2015 door de komst van Syriërs en anderen.

Toen de kerken spontaan hulp begonnen te bieden ontstond de noodzaak tot
samenwerking en coördinatie, mede doordat de gemeente Apeldoorn één
aanspreekpunt van de kerken wenselijk achtte.

Samen met de toenmalige voorzitter, Lini Oldewarris – Bazuin, werd een plan opgesteld, waarbij het draagvlak verbreed werd kerken die niet aangesloten waren bij het ABVK. Het was een roerige tijd, waarin voor – en tegenstanders van de komst van het AZC zich roerden in de media en we duidelijk onze stem lieten horen namens de kerken. En ondertussen werden samen met Present en de Protestantse
Diaconie activiteiten opgezet. Tot in 2020 de coronacrisis kwam en ook dit
kerkenwerk een tanend bestaan leidde. Vorig jaar ontstonden plannen om het
werk nieuw leven in te blazen en gingen we opnieuw rond de tafel met de
adviseurs van de Protestantse Diaconie en de Stichting Gave.

Doordat ik in Nijmegen aan de slag ging als diaconaal werker en daar actief werd voor de werkgroep kerk en vluchteling gaf ik te kennen het stokje over te dragen,
temeer omdat ik inmiddels ook in Arnhem aan het werk ben gegaan. Ik kijk
terug om een mooie tijd met fijne collega’s met een warm hart voor de
vreemdelingen in ons midden. Met een gerust hart draag ik het stokje over.


Moge de goede God het wek zegenen, nu de stroom vluchtelingen nog meer
aanzwelt, opdat zij zich thuis mogen gaan voelen een gastvrij Apeldoorn.


Theo van Driel

november 2023

bottom of page