top of page

Welkom bij

Kerk en vluchteling 

Apeldoorn 

About

Gebed voor vluchtelingen

Goede God,

 

Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking, voor mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land, zoals vele jongeren in Noord-Afrika, maar ook voor de slachtoffers van natuurrampen.

Wij bidden voor mensen die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, en ook voor hen die in buurlanden worden opgevangen. In het bijzonder denken wij aan de inwoners van Oekraïne.

 

Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar ons veilige Europa om hier bescherming te zoeken en onderweg slachtoffer worden van uitbuiting en geweld, zoals in Libië. En voor hen die verdrinken op zee.

 

Wij bidden om kracht voor vluchtelingen en asielzoekers in Europa, voor hen die klem zitten in procedures, en voor hen die proberen hier een nieuw bestaan op te bouwen.

 

Wij bidden ook voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en voor beleidsmakers die belangrijke beslissingen moeten nemen.

Voor de hulpverleners wereldwijd, in het bijzonder de mensen van onze partnerorganisaties zoals kerken in Nigeria, Marokko en Syrië.

 

Voor Europese leiders, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood.

 

Voor de medewerkers van de Nederlandse overheid, die vluchtelingen begeleiden in AZC’s en beslissingen moeten nemen over procedures, dat ze de menselijke maat hoog houden.

 

Voor medewerkers van hulporganisaties en de vele kerkelijke vrijwilligers, dat zij het werk volhouden.

 

Wij danken voor de mensen die altijd klaarstaan om hulp te verlenen, en vragen uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.

Goede God, U hebt in uw Woord Israël herinnerd aan haar vreemdelingschap in Egypte en in Babel. Blijf ons storen, opdat wij in de vreemdeling onszelf mogen herkennen.

Amen

Bron: Kerk in actie

unsplash_52c319226cefb_1-edit.jpg

OEKRAïne  

De oorlog in Oekraïne schokt Europa.

Er is in zeer korte tijd een enorme stroom vluchtelingen op zoek naar veiligheid. In de Veiligheidsregio NoordOost Gelderland worden voorbereidingen getroffen voor de opvang van 2000 Oekraïense vluchtelingen, waarschijnlijk komen er ongeveer 400 vluchtelingen naar Apeldoorn. 

 

Kerk en Vluchteling ondersteunt de oproep van de Raad van Kerken in Nederland gericht aan kerken wereldwijd – ook die in Rusland – om zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne. 

 

We verwijzen naar de website van de Raad van Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland voor actuele landelijke informatie:www.raadvankerken.nl en www.raadvankerken.nl

 

Voor tips wat je als individu of plaatselijke kerk kunt doen verwijzen we naar deze websites: https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine en ook naar stichting Gave: https://www.gave.nl/oekraine 

 

Ook verwijzen we naar de gemeente Apeldoorn voor relevante informatie voor lokale vragen: www.apeldoorn.nl 

Stichting Kerk en Vluchteling probeert te helpen waar het kan.

Dit doen we in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en alle andere betrokken partners. 

Helpen?

Vragen?

Wilt u zich aanmelden om hulp te geven, als vrijwilliger of voor noodopvang?

Of heeft u een vraag voor Kerk & Vluchteling?

Stuurt u dan een mail naar kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com 

“Whoever is generous to the poor lends to the lord, and he will repay him for his deed.” 

Proverbs 19:17

bottom of page