top of page

Welkom bij

Kerk en vluchteling 

Apeldoorn 

About

OEKRAïne
 

De oorlog in Oekraïne schokt Europa. Er is in zeer korte tijd een enorme stroom vluchtelingen op zoek naar veiligheid. In de Veiligheidsregio NoordOost Gelderland worden voorbereidingen getroffen voor de opvang van 2000 Oekraïense vluchtelingen, waarschijnlijk komen er ongeveer 400 vluchtelingen naar Apeldoorn.

 

Kerk en Vluchteling ondersteunt de oproep van de Raad van Kerken in Nederland gericht aan kerken wereldwijd – ook die in Rusland – om zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne.

 

We verwijzen naar de website van de Raad van Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland voor actuele landelijke informatie:

www.raadvankerken.nl en www.raadvankerken.nl

Voor tips wat je als individu of plaatselijke kerk kunt doen verwijzen we naar deze websites: https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine en ook naar stichting Gave: https://www.gave.nl/oekraine

 

Ook verwijzen we naar de gemeente Apeldoorn voor relevante informatie voor lokale vragen: www.apeldoorn.nl

 

Stichting Kerk en Vluchteling probeert te helpen waar het kan. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en alle andere betrokken partners.

 

Helpen? Vragen?

Wilt u zich aanmelden om hulp te geven, als vrijwilliger of voor noodopvang? Of heeft u een vraag voor Kerk & Vluchteling? Stuurt u dan een mail naar kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com 

“Whoever is generous to the poor lends to the lord, and he will repay him for his deed.” 

Proverbs 19:17

bottom of page