top of page

Noodfonds

In voorkomende gevallen kan er door vluchtelingen een beroep gedaan worden op het noodfonds Kerk en Vluchteling. We hanteren daarbij de volgende criteria:

  1. Het moet gaan om incidentele hulp en ondersteuning bij het zoeken naar een blijvende oplossing.

  2. De aanvrager moet bekend zijn bij Vluchtelingenwerk Apeldoorn en toestemming geven voor overleg tussen Kerk en Vluchteling en Vluchtelingenwerk Apeldoorn.

  3. Voorliggende voorzieningen zijn geprobeerd.

  4. Er wordt geen hulp verleend voor het levensonderhoud van familie in het thuisland.

 

U kunt uw vraag indienen via Vluchtelingenwerk Apeldoorn of via kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com 

bottom of page