top of page

 

Samen met Nederlandse vrijwilligers actief zijn in Apeldoorn, dat is waar veel bewoners van het AZC behoefte aan hebben. Binnen het project #Meedoen worden bewoners geïnformeerd en geactiveerd om zich aan te sluiten bij activiteiten en vrijwilligerswerk.

 

Door lange procedures om een verblijfsvergunning te krijgen wonen nieuwkomers vaak maanden, soms jarenlang in een AZC. De bewoners hebben vaak trauma’s. Ook het aanpassen aan de nieuwe omgeving brengt veel spanningen met zich mee. De meeste nieuwkomers willen niets liever dan werken, de Nederlandse taal leren en een leven opbouwen. Door mee te doen aan activiteiten en vrijwilligerswerk zetten zij hierin de eerste stappen.

Present werkt hierin nauw samen met het AZC en is ‘brug’ tussen de bewoners en de activiteiten in de stad. Om bewoners te informeren en te enthousiasmeren is er elke week op dinsdagochtend de ‘meedoenbalie’ in het AZC. Een fysieke plek in het AZC waar bewoners wekelijks het aanbod kunnen bekijken en bespreken wat zij willen en kunnen doen. #Meedoen wordt gefinancierd vanuit het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en de gemeente Apeldoorn.

Wil je ook iets betekenen voor nieuwkomers? Bijvoorbeeld met collega’s, je sportmaatjes of gezin?

 

Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een middag (taal-)spelletjes doen en knutselen met kinderen, fietsles, samen muziek maken of Meet & Eat.

Tijdens Meet & Eat ontvang je 2 tot 4 bewoners van het AZC bij jou thuis aan tafel. Meet & Eat wordt georganiseerd voor mensen in het AZC in Apeldoorn, in Beekbergen en voor vluchtelingen uit Oekraïne. Met het formulier onderaan deze pagina kun je je opgeven.

Heb je andere ideeën of wil je de mogelijkheden eens bespreken? Neem dan contact op met Céline van Oosterhout, projectcoördinator #Meedoen via celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl 

Stichting present Apeldoorn
NIDOS opvangouders

Nidos zoekt gezinnen en volwassenen die bereid zijn om kinderen voor een korte periode of langer in hun huis te begeleiden en te verzorgen. Zie voor meer informatie : www.nidosopvangouders.nl

stichting gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Dat doen we op verschillende manieren, ook in Apeldoorn. Kijk op de website www.gave.nl of neem contact op.

Contactgegevens Ariane Shekhonin: arianashekhonin@gave.nl

bottom of page