top of page

 

Meet & Connect  Stel je eens voor dat je in een, voor jou, vreemd land bent zonder vrienden en familie. Je spreekt de taal niet, je kent de gebruiken en cultuur niet en je kent helemaal niemand. Dat is wat veel vluchtelingen en statushouders meemaken…dagelijks. Hoe kunnen deze mensen zich ‘thuis’ gaan voelen. Ver weg van alles wat bekend en prettig voor ze is. Natuurlijk kunnen ze veel dingen zelf al oppakken, bijvoorbeeld door het leren van de Nederlandse taal. Maar contact leggen is best pittig als je net begint met het leren van de taal.

De missie van Present Apeldoorn is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Met het project Met het project Meet & Connect willen we een duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens vrienden nodig heeft om zich thuis te kunnen voelen. 

 

Gelukkig zijn er mensen die deze groep ‘medelanders’ graag helpt. Vorig jaar waren er al velen die samen met de vluchtelingen gingen eten (Meet & Eat). Maar het gaat nog verder. Wanneer we met statushouders contact hebben, kunnen we dit ontmoeten laten ‘groeien’ en worden deze contacten duurzame relaties. Duurzaam voor alle partijen, want dat is het doel van het mooie project van Stichting Present Apeldoorn: Meet & Connect.  Laten we er samen voor zorgen dat N/Medelanders het fijn hebben in ons land.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op:           https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/ 

Of mail naar:  info@presentapeldoorn.nl 

Meet & Connect
Meet & Match

Nieuwkomers die kort of langer in Apeldoorn zijn zoeken een zinnige dagbesteding, willen hun netwerk opbouwen en oefenen graag de taal. Wat is er leuker dan samen met een paar Apeldoorners een Presentklus aan te pakken? Samen een verwilderde tuin bij een zieke oudere leegruimen, samen de kinderkamer verven zodat het meisje weer een eigen plek heeft of samen wandelen met ouderen. In deze ‘samenprojecten’ willen we twee of drie nieuwe Apeldoorners voor een dagdeel of avond aan jou en jouw groep koppelen, zodat jullie samen van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor Apeldoorners in nood!
Verder wordt het voorbereid zoals een gewoon Presentproject; je kunt als groep een voorkeursdatum noemen en voorkeur aangeven voor een bepaalde klus. Deze projecten zijn met name geschikt voor twee- en drietallen Apeldoorners. Ben je met een grotere groep? Vraag bij Present naar de mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op:           https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/ 

of mail naar:   info@presentapeldoorn.nl 

Meet & eat

Om elkaar beter te leren kennen en de vluchtelingen uit de noodopvang welkom te heten, organiseert Stichting Present een Meet&Eat. Tijdens dit evenement halen Apeldoornse gastgezinnen vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang aan de Christiaan Geurstweg om een avond bij hen thuis te eten. 

Hoe werkt het? 

We gaan uit van een minimum van twee vluchtelingen per gastadres, voor de vluchteling is dit prettiger, vooral als ze geen Engels spreken. Dat doen ze niet allemaal, soms moet je dus een beetje met 'handen en voeten'  communiceren. Het is ook prima, als je met een grotere groep bent, om meer dan drie vluchtelingen te ontvangen. 

Hou er rekening mee dat je als gastadres de mensen zelf ophaalt (tussen 17.30 en 18.00) en terugbrengt naar de opvang aan de Geurtsweg (uiterlijk 21.30).

Het eten

Kook vooral wat je lekker vindt, het is mooi als de mensen kennis maken met Nederland en wat wij eten. Hou er wel rekening mee dat een groot deel van de mensen moslim is, en dus geen varkensvlees eet of alcohol drinkt. 

Regels en tips

We gaan ervan uit dat je als gastadres de richtlijnen leest. Present Apeldoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de inhoud van de maaltijd en het verloop van de eetontmoeting. 

Aanmelden

Meld je aan door als contactpersoon van je gastadres dit formulier in te vullen. Present neemt dan contact met je op voor de details. We wensen jullie mooie ontmoetingen en plezier! 

Heb je vragen, neem dan contact op met: gast@presentapeldoorn.nl

meet and eat banner .jpg
bottom of page